Vakbarát verzió
2019. december 8.
 
 
default
Befektetési kisokos Nyomtatás
Befektetési szótár:
  
Allokáció: Értékpapírok előre meghatározott elv szerinti szétosztása, leosztása.
 
Államkötvény: Az állam által kibocsátott, 1 évnél hosszabb lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
  
Állampapír: Az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, általában ez az elsődleges államháztartási hiányt finanszírozó forrás; háromféle terméket foglal magába: diszkont kincstárjegyeket, valamint fix és változó kamatozású államkötvényeket.
 
Árfolyamingadozás (Volatility): Egy befektetés árfolyamának fel-le ingadozó mozgása. Az ingadozás mértéke az emelkedések és a visszaesések mértékétől és gyakoriságától függ.
 
Árfolyamkockázat: Amennyiben a befektetés nem saját devizában történik, járulékos kockázatként megjelenik a kérdéses deviza árfolyamváltozásaiból származó veszteség lehetősége is. Ha például amerikai dollárt kívánunk befektetni, és megvásárolunk egy japán jen alapú befektetési alapot, akkor nem csak az alap értékének ingadozásával kell számolnunk, hanem a jen és a dollár átváltási árfolyamának változásaival is.
 
Árfolyamnyereség: Egy részvény értékének növekedése a bekerülési ár és az azt meghaladó eladási ár közötti árfolyamkülönbség miatt.
 
Árfolyamveszteség: Egy részvény értékének csökkenése a bekerülési ár és az annál alacsonyabb eladási ár közötti árfolyamkülönbség miatt.
 
BAMOSZ: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége.
 
Bázispont: Pénzügyi eszközök értékváltozásának mérésére használt egység, célja a százalékban kifejezett adatok különbségének mérése. (A százalék 1/100-ad része, vagyis 1%=100 bázispont).
 
Befektetési Alap: Befektetési Jegyek (nyilvános vagy zártkörű) kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet a Befektetési Alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel.
 
Befektetési Jegy: A befektetési alap tájékoztatójában (annak befektetési politikájában) meghatározott módon kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.
 
Benchmark: Viszonyítási alapként szolgáló mutató (index). Használatának célja az azonos piacon befektető portfolió teljesítményének mérése.
 
BÉT: Budapesti Értéktőzsde.
 
Blue Chip: A legnagyobb tőkéjű társaságok papírjainak elnevezése (az IBM részvények "Big Blue" becenevéből) A BÉT-en ilyenek az Mtelekom, a MOL, az OTP, a Richter.
 
BUX: A Budapesti Értéktőzsde legnagyobb forgalmú részvényeinek utolsó kötési árából, és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató. A magyar részvénypiac mozgását reprezentálja (1991-ben, 1000 ponton indult).
 
Cash-Flow: Pénzáramlás.
 
Dematerializált értékpapír: Számítógépes rendszerekben létrehozott elektronikus úton rögzített és nyilvántartott értékpapír. Az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adathalmaz.
 
Devizabelföldi: Illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, belföldi székhelyű vállalkozások, gazdasági társaságok (valamint azok tulajdonosa, vezetője, alkalmazottja), valamint külföldi székhelyű cég magyarországi fióktelepe, külföldi külképviselet.
 
Devizakülföldi: Magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolvánnyal nem rendelkező magánszemélyek, illetve jogi személyiség nélküli, külföldi székhelyű gazdasági társaságok megnevezése (1995. évi XCV. tv.).
 
Diszkont kincstárjegy: Az államadósság fedezésére, 3, 6 és 12 hónapos időtartamra kibocsátott állampapír. Névérték alatt vásárolható, nem kamatot fizet, hanem lejáratkor a névértéket fizetik ki. Elsősorban nagy befektetőknek szánják, aukciókon értékesítik.
 
Diverzifikáció: A megtakarítások több befektetési eszközbe való elosztása; célja a kockázatok csökkentése.
  
Értékpapírszámla: Értékpapír nyilvántartás céljából létrehozott számla, amelyen keresztül értékpapír tranzakciókat lehet végrehajtani.
 
Fedezeti ügylet (hedge): Olyan tőzsdei üzletkötés, amelynek célja egy másik ügylet kockázatainak ellensúlyozása.
 
Forgalmazó: Az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.
 
Forrásadó (árfolyamnyereség adó): Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházása ellenében megszerzett jövedelem azon része, mely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem után az adó mértékét a hatályos adótörvény tartalmazza. Az árfolyamnyereség adót akkor kell megfizetni, ha az ügylet 2006. augusztus 31-ét követően nem OECD, vagy EU tagállam tőzsdéjén köttetett.
 
Határidős ügylet: Olyan tőzsdei ügylet, melynek két szereplője kötelezettséget vállal egy termék jövőbeni adás-vételének lebonyolítására a jelenben rögzített feltételekkel: előre meghatározzák az adás-vételben szereplő mennyiséget, az árat és a tranzakció pontos időpontját. Határidős ügyletet lehet kötni részvényekre, részvényindexekre, kötvényekre, devizákra, illetve különböző árukra (pl. arany, olaj, stb.).
 
Hosszú (long) pozíció: Árfolyam emelkedésre számító befektető pozíciója.
  
Hozamgörbe: Jelenben megadott, különböző jövőbeli időpontokra vonatkozó elvárt hozamokat ábrázoló görbe.
 
Index: Olyan mutatószám, ami egy befektetési eszközcsoport teljesítményét méri.
 
Kamatadó: 2006. szeptember 1-jétől a kamatjövedelem után adót kell fizetni. Kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott kötvényből, befektetési jegyből, betétekből származó kamat és más jövedelem. Az adó mértékét a hatályos adótörvény tartalmazza. A kamatadót csak a 2006. augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok, lekötött betétek után kell megfizetni.
  
Kapitalizáció: Tőzsdei társaság tőzsdére bevezetett részvényeinek összértéke; a forgalomban lévő részvények darabszámának és árfolyamának szorzata.
 
Küszöbhozam: A küszöbhozam a kockázatmentes rövid kötvényhozam, abban a devizában, amiben a vagyonkezelést végezzük (forint esetén az egyéves magyar, euró esetén az egyéves euró, dollár esetében pedig az egyéves amerikai állampapír hozama a küszöbhozam).
 
Letétkezelő: Független hitelintézet, amely a vagyonkezelő által meghozott döntések pénzügyi és technikai lebonyolítását végzi, ugyanakkor a vagyonkezelő munkáját folyamatosan ellenőrzi. Ezt a feladatot általában nagy múlttal rendelkező tőkeerős hitelintézetek látják el.
 
Likviditás: Befektetések esetén a befektetési eszköz pénzre válthatóságának mértéke.
 
MAX: A magyar állampapírok teljesítményét mutató index.
  
MAX Composite: Az 1 évnél hosszabb futamidejű nyilvános, forintban kibocsátott magyar állampapírok teljesítményét mutató index.
 
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive): A pénzügyi eszközök piacairól szóló Európai Uniós irányelv (2004/39/EK). 2007. november 1-jétől lépett érvénybe. A fogyasztók védelmében két fő mechanizmust tartalmaz: (1) A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat önmagukról, az általuk nyújtott szolgáltatásokról és az általuk kínált pénzügyi eszközökről. (2) A szolgáltatók kötelesek megfelelni bizonyos bizalmi előírásoknak, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó legjobb érdekei szerint kell eljárniuk. A cél az, hogy a fogyasztó a befektetési termékkel kapcsolatos döntés meghozatalához elegendő tájékoztatást kapjon.
 
NASDAQ: (National Association of Securities Dealers Automated Quotations System): az Egyesült Államok elektronikus tőzsdéje, amelyen leginkább a technológiai szektor vállalatai (részvényei) vannak jelen, indexe a NASDAQ Composite.
  
NASDAQ Composite: A NASDAQ tőzsdeindexe, a technológiai szektor vállalatainak (részvényeinek) teljesítményét mutató index.
  
Nettó árfolyam: Kötvény árfolyama megtisztítva a felhalmozott kamatoktól.
 
Nettó eszközérték: Befektetési alapok eszközeinek értéke csökkentve a kötelezettségeinek értékével.
  
Nyilvános kibocsátás: Olyan értékpapírok forgalomba hozatala, amit bárki vásárolhat.
 
Nyílt végű befektetési alap: Olyan befektetési alap, amely befektetési jegye bármikor megvásárolható, visszaváltható a hivatalos egy jegyre jutó nettó eszközértéknek megfelelő árfolyamon.
 
Portfólió: Egy befektető tulajdonában lévő, befektetési eszközöket tartalmazó "kosár".
 
Reálhozam: Az infláció hatásától megszűrt hozam. Megmutatja, hogy adott időszak alatt vásárlóértéken mennyit nőtt a befektetésünk értéke.
 
Részvény: Tulajdonjogokat megtestesítő értékpapír.
 
RMAX: Három hónapnál hosszabb, de 1 évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású kötvények teljesítményét mérő index.
 
Rövid (short) pozíció: Árfolyamcsökkenést váró befektető kölcsönvett értékpapírt ad el a tőzsdén, arra számítva, hogy a kölcsönt árfolyamesés után olcsóbban visszavásárolt értékpapírral törleszti és ezáltal árfolyamnyereséget ér el.
 
S&P 500 ( Standard & Poor’s ): A New York-i Értéktőzsde egyik legismertebb indexe.
  
Spekuláció: Magasabb hozam reményében felvállalt kockázatos pozíció.
  
Származtatott termék: Olyan termék, melynek árváltozása valamely más termék (alaptermék) árváltozásától függ.
  
Szelvénykamatláb: A szelvény kamatlába azt az éves kifizetést jelenti (a kötvény névértékének bizonyos százalékát), amelyet a kötvény kibocsátója a kötvény futamideje alatt garantál a kötvényesnek. Ha például egy kötvény névértéke 1000 font, és évente két alkalommal 40 font kamatot fizet, akkor a szelvénykamatlába 8 százalék.
 
Tőzsde: Kínálatot és keresletet koncentráló piac, számos terméket kínál. Magyarországon a BÉT, ahol értékpapírokkal, devizával és áruval is kereskednek.
 
Tőzsdeindex: Befektetők számára létrehozott értékmérő mutatószám, ami a piac alapvető mozgásait reprezentálja (1995-től ilyen a BÉT-en a BUX, ami a magyar tőzsdei folyamatokat jelzi).
  
Tőzsdén kívüli forgalom (OTC/Over the Counter): Azokra a részvényekre utal, amelyeket az értéktőzsde hivatalosan nem jegyez ugyan, viszont elektronikus forgalomban kaphatók. Így cserél gazdát az összes kötvény, valamint alapesetben a kisebb és fiatalabb vállalatok részvényei is, mivel a legtöbb piacon elvárásokat támasztanak a kibocsátó cég korával szemben.
 
Zárt végű befektetési alap: Előre megszabott lejárattal rendelkező befektetési alap, amely esetében a kibocsátott befektetési jegyek száma rögzített.
 
Zártkörű kibocsátás: Az értékpapír egyedileg előre meghatározott befektetők részére történő forgalomba hozatala.
  
ZMAX: Két hétnél hosszabb, de fél évnél rövidebb futamidejű nyilvános forintban kibocsátott magyar állampapírok teljesítményét mutató index.
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt