Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) Pénzügyi intézmények által tulajdonolt nemzetközi szervezet, amely egy olyan hálózatot üzemeltet, ami lehetővé teszi fizetési és egyéb pénzügyi üzenetek továbbítást pénzügyi intézmények között az egész világra kiterjedően. A S.W.I.F.T. üzenet csak egy rendelkezés a pénzösszegek továbbításáról, maga a pénzösszeg különböző fizetési rendszereken, vagy a levelező banki kapcsolatokon keresztül kerül átutalásra.
saját erő Minden pénzeszköz, amely a bankkölcsönön felül szükséges a hitelcél (például lakásvásárlás) megvalósításához.
sajátrészvény Részvénytársaság által visszavásárolt részvény.
SMS-szolgáltatás A bank azon szolgáltatásának elnevezése, amelynek keretében a bank – a számlatulajdonos igénylése alapján – mobil telekommunikációs eszköz útján továbbítható üzenet (SMS) formájában, bankkártyára, illetve bankszámlára/hitelkártyaszámlára vonatkozó információt küld.
spot Azonnali (tehát nem későbbi időpontra szóló) vétel vagy eladás.
statisztikai besorolási szám A termék vagy szolgáltatás áfatartalmát jelző azonosítószám.
SWIFT- (BIC) kód A nemzetközi átutalások lebonyolításánál az IBAN mellett szükség van a kedvezményezett bankjának ún. SWIFT-kódjára (BIC kód). Ez utóbbi kód biztosítja az üzenet pontos továbbítását a kedvezményezett bankjához a nemzetközi forgalomban. A SWIFT a nemzetközi bankközi kommunikációs hálózat neve, míg a BIC a Bank Identifier Code, azaz bankazonosító kód rövidítése. Mindkét elnevezés ugyanazt jelenti. A SWIFT- (BIC) kód (8 vagy 11 karakterből áll) mindig egyértelműen azonosítja a kedvezményezett bankját. 
szabad pénzeszköz Látra szóló bankbetét, készpénz, amelyet a vállalkozás nélkülözni tud mivel saját és kölcsönkapott forrásai elegendőek a működés biztosításához.
szakosított hitelintézet Olyan hitelintézet, amely a rá vonatkozó külön törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére.
számlakonverziós árfolyam Az a vételi árfolyam, amelyen a követelés értékét jóváírják az adott számlán, illetve az az eladási árfolyam, amelyen a tartozás értékével megterhelik a számlát. 
számlatulajdonos Az a természetes személy, illetve mikrovállalkozásnak minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek/amelynek a bank pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, továbbá aki/amely a banknál érvényes bankszámla-, illetve összevont értékpapírszámla-szerződéssel rendelkezik, valamint a hitelkártya-szerződéssel rendelkező kártyabirtokos.
származékos ügylet Értékpapírra, devizára, kötött határidős ügylet
szavatoló tőke A saját tőke korrigálásával számított tőkeérték, amely megmutatja, hogy egy esetleges csőd vagy felszámolás esetén mekkora vagyon áll rendelkezésre a kötelezettségek kielégítésére.
százalékpont Százalékban kifejezett adatok közötti egyszerű különbség.
széljegy A beadvány iktatószámát a benyújtás napján, a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalni kell. A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja, a beadvány jogi és tartalmi megfelelőségét azonban nem.
személyi kölcsön Személyi jövedelem alapján, tárgyi fedezet nélkül rövid időn belül folyósított kölcsön.
szerződés Együttműködő felek között írásban létrejövő egyszeri vagy tartós megállapodás, amely betartása a felek részére kötelező. A felek jogait, kötelezettségeit a szerződésben rögzítetteken kívül törvények, jogszabályok is kiegészíthetik.
szindikál Érdekközösséget létrehoz. Szindikált hitel esetén a közreműködők közösen bocsájtják a forrásokat a hitelfelvevő rendelkezésére, megosztva a hozamot és a kockázatot.
szolvencia Fizetőképesség, vagyis az a képesség, hogy adott szervezet, társaság eleget tud-e tenni adott időpontban fennálló fizetési kötelezettségeinek.
szövetkezet Jelenleg csak a lakásszövetkezet fogalmát ismeri a magyar jog, amely lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet.
szövetkezeti hitelintézet Szövetkezeti formában működő hitelintézet, amely nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások teljes körének nyújtására.
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt