Vakbarát verzió
2023. május 29.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
referencia kamatláb Viszonyítási kamatláb, adott helyzetben értelmezhető konkrétan.
referenciahozam Olyan áru- vagy pénzpiaci termékek hozama, amelyekhez a többi termék jövőbeli hozamával kapcsolatos elvárások igazodnak.
referenciakamat Viszonyítási kamat, jellemzően a központi bankhoz kapcsolódó fogalom.
referenciamutató Meghatározott futamidejű állampapírok hozamaiból számított referenciamutató.
refinanszíroz A jegybank hitelt nyújt a kereskedelmi bankoknak bankjegy formájában, amit a bankok továbbhitelezhetnek a lakosságnak, illetve a vállalatoknak.
rendelkezésre tartási időszak Az az időszak, amely folyamán a hitelkeret terhére az ügyfél kölcsönösszeget vehet igénybe. A hitel vagy kölcsön – részben vagy egészben – csak ezen időszak alatt folyósítható.
rendszeres átutalás A számlatulajdonos mint fizető fél arra ad megbízást a banknak, hogy egy meghatározott összeget meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően átutaljon. A rendszeres átutalási megbízást a bank mindaddig teljesíti, amíg azt a számlatulajdonos mint fizető fél vissza nem vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem múlt.
repó A sale and repurchase agreement kifejezés rövidítése, amelyet magyarul visszavásárlási megállapodásnak fordíthatunk. A repóügylet két tranzakció eredője, amelynél a felek a tranzakciókat egy csomagként kezelik. Az ügylet első lépése egy adott értékpapír (általában állampapír) prompt eladása vagy vétele, majd ezt követően a promt tranzakció fordítottjának megfelelő tranzakció egy előre meghatározott idő elteltével. A repóügyletnek tehát eltérő időpontokban két lába van, melyek közül az első az azonnali vagy prompt (illetve eladási) láb, míg a másodikat határidős (vagy visszavásárlási) lábnak nevezzük. A repóügyletben a prompt pénz- és értékpapírmozgások egy előre rögzített későbbi időpontban ellentétes irányban megismétlődnek, ezért az ügyletet felfoghatjuk egy értékpapírkölcsön és egy ellentétes irányú pénzkölcsön eredőjeként. A repót a jegybank is alkalmazza a gazdaságban lévő
részjegy Tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír szövetkezet esetén.
részvény Olyan tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet a részvénytársaságok alapításakor illetve azok alaptőkéjének megemelésekor (a részvénytársaság további működéséhez szükséges pótlólagos tőkebevonáskor) bocsátanak ki. A részvényes a cég tulajdonosává válik. 
részvényárfolyam Az az ár, amelyért adott pillanatban a részvény megvásárolható.
részvénykönyv A részvénytulajdonosok adatait tartalmazó nyilvántartás. Vezetheti a cég, illetve más befektetési vállalkozó is.
részvényopció Sajátrészvény kedvezményes áron történő megvásárlásának lehetősége.
részvénytársaság Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaságok lehetnek zártkörűen vagy nyilvánosan működők.
rezidens ügyfél Minden olyan ügyfél, akinek gazdasági érdekei adott országhoz, régióhoz kötődnek.
rövid lejáratú forgóeszköz hitel Forgóeszközök finanszírozásához nyújtott, 1 éven belüli lejáratú hitel.
rövid pozíció Short pozíció, amelyben az árfolyamcsökkenésre történik spekuláció, és a későbbi időpontban az olcsóbb vásárlással jut jövedelemhez az illető. Ezzel szemben a hosszú pozíció (long pozíció) az árfolyamok növekedésére történő spekulálást jelenti.
rulírozó Rulírozó hitel esetében nincs automatikus törlesztés, amennyiben pénz érkezik a számlára, szemben a folyószámlahitellel, amikor automatikus a törlesztés.
rulírozó hitel Rövid lejáratú forgóeszközhitel. A folyószámlahitellel szemben a rulírozó hitel esetében nincs automatikus törlesztés.
rulírozó hitelszerződés Egy évnél hosszabb időre kötött szerződés, amely keretében az adós meghatározott összegig bármikor vehet fel hitelt a pénzintézettől. Előnye, hogy nem kell többször hitelkérelmet benyújtani.
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt