Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
papíralapú megbízás Olyan fizetési megbízás, amelyet a rendelkezésre jogosult a bank számára az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtott be a bank számára.
papírpénz Fizetési ígéret, leggyakrabban törvényes fizetőeszköz. Eredetileg a fémpénzt helyettesítette, majd részben kiszorította a pénzforgalomból. 
pénz Általános egyenértékes, amely forgalmi, fizetési és tranzakciós funkcióval bír.
pénz időérték A pénz valamely jövő vagy múltbeli időpontbeli értéke.
pénzintézeti jelzőszám Pénzintézetek egyedi azonosítója, amellyel a fizetési tranzakciók során történő azonosítást szolgálja.
pénzmosás A kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy lehetetlenné tegye az illegálisan szerzett pénz eredetének azonosíthatóságát és azt legális forrásból származónak tüntesse fel.
pénzpiaci alap Olyan befektetési alap, amely a tőkét éven belüli lejáratú állampapírokba fekteti.
pénzügyi intézmény A hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás.
pénzügyi lízing A Számvitelről szóló törvény alapján: a lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett, és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja. A lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat. A lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbe vevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.
pénzügyi piacok A pénzügyi tranzakciók tere. Értéktőzsde: koncentrált piac, amelyen értékpapírok, devizák, nemesfémek adásával és vételével foglalkoznak. A forgalmazott termékek azonnali adásvétele mellett lehet határidős műveleteket is kötni szabványos szerződések (kontraktusok) keretében. Árutőzsde: homogén termékek (olaj, gyapot, gabona, cukor, hús, alumínium) koncentrált kereskedésének helye, ahol azonnali és határidős műveleteket lehet kötni szabványos kontraktusok keretében. Bankközi (OTC) piac: értékpapírokat nemcsak a tőzsdéken adnak-vesznek. Világszerte a bankok, brókercégek, pénzügyi vállalatok bonyolítják le a forgalom nagyobb részét az ún. bankközi (angolul: over the counter, azaz a pulton keresztüli) piacon.
pénzügyi vállalkozás Pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház, illetve olyan pénzügyi intézmény, amely a következő kivételekkel egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez:- betét gyűjtés, illetve saját tőkéjét meghaladó mértékben más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - ha törvény eltérően nem rendelkezik, - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, - pénzváltási tevékenység. 
PIN kód Egy számkód, melyet a kártyabirtokosnak bankkártya használatkor a legtöbb esetben személyazonosítás és hitelesítés céljából meg kell adnia. Ugyanaz a szerepe az elektronikus tranzakcióknál, mint az aláírásnak a papír bizonylaton adott megbízás alapján végrehajtott banki műveleteknél.
portfólió Szó szerinti jelentése: tárca. Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját is (valakinek nemcsak egyfajta részvénye van, hanem több cég papírjait is megvásárolta). Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfóliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfólió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze.
POS (point of sale) A meghatározás a bankkártyák kereskedőknél történő használatára utal. A fizetési információk elektronikus terminálon keresztül, vagy papírbizonylaton kerülnek rögzítésre.
pozíció Helyzet, valamihez képesti elhelyezkedés.
pozíciólezáró nettósítás A szerződő felek között fennálló összes kötelezettség lejárttá és esedékessé válása bármelyik fél hitelképességének megváltozása esetén. Ekkor az egymással szemben fennálló követelések pénzben kifejezett ellenértékét a felek egymással szemben beszámítják (nettósítják), a különbözetet pedig a kötelezett kifizeti.
projektfinanszírozás A hagyományos finanszírozási formáktól eltérően, olyan jövőbeni beruházások megvalósítására folyósított hitel, amely alapvetően a projekt jövőbeni pénzáramain alapul.
prolongáció Szerződésmódosítás a futamidő meghosszabbítására, amelyre az ügyfél előzetes kérésére kerül sor.
prompt Azonnali
prudens Óvatosan, felelősségteljesen, jogszabályoknak megfelelően gazdálkodó (pénzügyi intézmény).
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt