Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
OBA Országos Betétbiztosítási Alap. Az alap legfontosabb feladata, hogy a tagintézeteinél elhelyezett betétek befagyása esetén kifizesse a betétesek részére a biztosított betétek utáni kártalanítási összeget. Ez az értékhatár jelenleg 100 000 Euró, amelynek kifizetése Magyarországon forintban történik.
okmányos inkasszó Külkereskedelemben használt fogalom, amikor az exportőr megbízza saját bankját, hogy maga vagy valamely levelező bankja segítségével követelését hajtsa be.
okmányos meghitelezés A bank által az eladó részére kiállított visszavonhatatlan fizetési ígéret, amit a bank akkor köteles teljesíteni, ha az akkreditívben rögzített feltételeket az eladó teljesíti.
opció értéke Jövőbeli időpontban a termék árának és az opciós jog lehívási költségének különbsége.
opció lehívása A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy a korábban kifizetett díj ellenére kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam. 
opciós ügylet Határidős ügylet, amelyik alapesetben feljogosítja tulajdonosát, hogy - attól függően, hogy vételi vagy eladási opcióról beszélünk - meghatározott árfolyamon megvegyen/eladjon egy értékpapírt. A jogosult mindennek fejében opciós díjat fizet a tranzakció kötelezettjének, aki viszont ennek fejében köteles teljesíteni, amennyiben az opció tulajdonosa él vételi/eladási jogával (a vételi opciót call opciónak, az eladásit put opciónak is hívjuk). Míg az európai típusú opciókat csak egy meghatározott napon lehet érvényesíteni (lehívni), az amerikai típusúak adott időintervallumon belül bármikor lehívhatók.
osztalék A sikeresen működő részvénytársaságok nyereségüket feloszthatják a vállalat részvényesei, azaz tulajdonosai között, akik ebből az általuk birtokolt részvények arányában részesülnek. Az osztalék nagyságáról a közgyűlés határoz. Az osztalékot a részvényhez csatolt szelvény, a kupon beváltása alapján fizetik ki.
osztalék előleg A számviteli törvény szerint ún. közbenső (éven belüli) mérleg készítése és taggyűlés általi elfogadása esetén a tulajdonosok számára osztalékelőleg fizethető. Ennek feltétele, hogy az osztalékfizetés után a saját tőke ne csökkenjen a jegyzett tőke értéke alá. Adózás szempontjából megegyezik a rendes osztalékkal.
osztalékadó Adózott eredményből a közgyűlés, tagok gyűlése által jóváhagyott osztalék után fizetendő adó.
osztalékadó mértéke A részvénytársaságok közgyűlésén a tulajdonosok részére megszavazott osztalékot terhelő adó. A kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények ettől eltérő mértéket állapíthatnak meg.
osztatlan közös tulajdon A tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott tulajdoni hányadok szerint több személyt is megillethet. Ingatlanon közös tulajdon akkor jön létre, ha az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak több tulajdonosa van. Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében is lehetséges, hogy az egy helyrajzi számon felvett ingatlan fizikailag megosztható és külön-külön használható legyen. Hitel- vagy kölcsönfelvételnél használati megosztási szerződéssel érhető el (ügyvéd készíti el), hogy a több tulajdoni hányadból a bank fedezetként csak az egyiket terhelje meg.
OTC-piac Másodlagos (tőzsdén kívüli vagy származtatott) értékpapírpiac. Jelentősége az USA-ban kiemelkedő, de Európában is dinamikusan fejlődik. Kevésbé szabályozott a működése, mint a tőzsdének, a kibocsátókról sem áll rendelkezésre minden információ, ezért az itt forgalmazott értékpapírok kevésbé likvidek.
óvadék A polgári jog szerint valamely követelés biztosítására adós és hitelező között létrejövő szerződés, amelyben az adós pénzt, értékpapírt vagy egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközt ad át a hitelezőnek. Fontos, hogy az óvadék tárgya egyértelműen azonosítható módon a kötelezettől a jogosulthoz kerül. A felek megállapodhatnak, hogy a jogosult használja az óvadék tárgyát, ekkor viszont legkésőbb a követelés esedékessé válásakor a jogosultnak egyenértékű fedezettel helyettesítenie kell az óvadék tárgyát (például értékpapírra alapított óvadékok esete).
óvadéki betét A hiteligénylő részére harmadik szereplő által nyújtott garancia, fedezet, ami gyakran elengedhetetlen a hitel elnyeréséhez.
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt