Vakbarát verzió
2023. május 29.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
lakáscélú kölcsönszerződés Ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett megkötött olyan hitel-, illetve kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása.
lakástakarék pénztár alapvető tevékenysége Betétgyűjtés, hitelnyújtás, pénzügyi szolgáltatási ügynöki tevékenység.
lakóingatlan Lakás céljára létesített, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás, villa, kastély megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.
látra szóló kamat Le nem kötött betétek után a hitelintézet által fizetett kamat.
lejáratig számított hozam Belső megtérülési rátának is nevezik, s kötvények hozamának meghatározására szolgál. Kiszámításához a kötvény árfolyamára, éves fizetéseire és lejáratára van szükség. Ezen adatok birtokában kötvénytáblázatokból olvasható ki a hozam.
lekötött betét A lekötött betét esetén a befektető a pénzét meghatározott időtartamra leköti, amely után a bank a lekötött összegtől, a futamidőtől és a pénznemtől függő kamatot fizet. A lekötés miatt ennek a betéttípusnak általában magasabb a kamata, mint a látra szóló (folyószámlán elhelyezett) összegeknek. A lekötött betétet nem vagy csak a kamat teljes vagy jelentős részének elvesztése árán lehet felmondani. A lekötött betét lehet egyszeri vagy folyamatos lekötésű.
leszámítolás A bank a más nevére szóló fizetési ígéretet a lejárat előtt megvásárolja, így lejáratkor neki teljesítik a fizetést. A bank haszna alapvetően a leszámítoláskor fizetett ár és a váltóért később kapott összeg különbözete, amely azonban kockázatos a váltóadós esetleges nemfizetése miatt.
letétijegy Hitelintézet által maximum 3 évre kibocsátott kamatozó értékpapír.
letjáradék A biztosított részére élete végéig rendszeresen (havonta) fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetési időszak hosszán és a befizetett összegek nagyságán múlik.
levelező bank Egy másik bank részére, annak megbízása alapján pénzforgalmi bankszámlát vezet. A megbízó által kezdeményezett fizetési megbízásokat az elszámolási rendszerekbe továbbítja, illetve az onnan érkezőket részére jóváírja.
LIBOR Londoni bankközi piac adott devizában irányadó hitelkamatlába. Beszélhetünk font-LIBOR-ról, dollár-LIBOR-ról stb.
likvid hitel Vállalkozás fizetőképességének fenntartását biztosító hitel.
likviditás Egy bank (illetve bármely szervezet, társaság) fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért. Különösen bankok esetében hangsúlyos, fontos fogalom. A bármikori fizetőképességet nagyon körültekintő - likviditási terven alapuló -likviditásmenedzseléssel tudja elérni a bank.
likviditási kockázat Annak kockázata, hogy valamely teljesítésre kötelezett fél nem esedékességkor, hanem egy későbbi időpontban tesz teljes összegben eleget fizetési kötelezettségének.
likviditási mutató A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa.
likviditási mutatók A fizetőképességi helyzetet bemutató mérőszámok. Az egyes mutatók között alapvetően a figyelembe vett likvid, és nem likvid eszközök köre szerint van különbség, amelyekből hányadosokat lehet számítani.
likviditási ráta A vagyonmérlegben a pénzeszközök, értékpapírok, rövid lejáratú követelések, készletek összege osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel. Azt mutatja meg, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora részét fedezik a meglévő likvid eszközök.
limitár A megbízó által meghatározott árszint, amelynél magasabbér nem vehet vagy alacsonyabban nem adhat el a tőzsdei alkusz.
lízing Atipikus szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő rendszeresen lízingdíjat fizet, amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári időszakra (hónapra) jutó része. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben ezt előre kikötötték.
lombard-hitel Értékpapír vagy bankbetétfedezet mellett nyújtott hitel.
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt