Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
faktorálás Követelés pénzintézet általi megvásárlása alacsonyabb áron. A kereskedelmi ügylet eladója így a követelés lejárta előbb pénzének egy részéhez hozzájuthat. A kockázatot a pénzintézet nemfizetés esetén visszaháríthatja az eladóra.
faktoring Követelések megvásárlása.
fedezet Gyűjtőfogalom, amely magában foglalja azon biztosítékokat (például ingatlan, kezesség stb.), amelyekből nem szerződésszerű adósi/adóstársi teljesítés esetén a bank kinnlevősége (például az általa nyújtott hitel) megtérülhet.
fedezetcsere, fedezet kiengedése Ha a fennálló tartozásra az új, fedezetként felajánlott ingatlan, illetve a fedezeti körben megmaradó ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke megfelelő fedezetet nyújt, akkor – egyéb feltételek rendben léte esetén –  az adós írásbeli kérelmére a bank engedélyezheti az adós által korábban adott fedezet kiengedését és helyette másik fedezet bevonását (fedezetcsere), illetve a fennálló fedezetek közül valamely fedezet kiengedését.
felár Többletszolgáltatás igénybevételének díja.
feldolgozás napja Az a nap, amikor a bank a számlavezető rendszereiben elszámolja az adott tranzakciót (könyvelés napja).
finanszírozás Valamely vállalkozáshoz, beruházáshoz stb. szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása hitelnyújtás, értékpapír-kibocsátás vagy egyéb pénzügyi műveletek útján.
fix hozamú kötvény Olyan kötvény, amely teljes futamideje alatt előre meghatározott százalék kamatot fizet.
fizetési kötelezettség Szerződésen, jogszabályon vagy egyéb megállapodáson alapuló kötelezettség. Fizetési kötelezettség terheli a gazdálkodó szervezetet minden igénybe vett szolgáltatásért, vásárolt termékért, kibocsátott értékpapírért, stb.
fizetési megbízás A pénzeszköz átruházására vonatkozó üzenet vagy megbízás. A megbízás irányulhat a saját számla terhelésére, vagy jóváírására is.
fizetési rendszer A fizetési rendszer magában foglalja a fizetési eszközöket, banki eljárásokat, valamint a bankközi fizetési rendszereket, amelyek együttesen teszik lehetővé a pénzforgalom lebonyolítást.
fizetési számla A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek fizetésit bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak fizetési bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő. A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja, lakossági bankszámla esetében - amellyel szembeni követelés kizárólag bírósági végrehajtás útján érvényesíthető - azonban ez kizárt.
foglaló A polgári jog szerint a szerződés megkötésekor átadott pénzösszeg, amely a szerződés felróható megsemmisülése esetén elvész vagy kétszeresen jár vissza. Ha az eladó eláll az üzlettől, a foglaló kétszeresét köteles a vevőnek megfizetni. Ha a vevő eláll az üzlettől, elveszíti a foglalót.
fogyasztási kölcsön A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére - nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe.
folyósítás napja Az a nap, amikor a bank a kölcsön összegét – részletekben való folyósítás esetén részösszegét – az adósnak a banknál vezetett bankszámláján jóváírja.
folyósítási feltételek A bank által meghatározott feltételek, amely(ek) ha nem teljesülnek, a kölcsön nem folyósítható. Az egyes hiteltermékeknél ezek a feltételek eltérhetnek, valamint az egyedi döntéstől is függhetnek.
folyósítási jutalék Bankok által a hitel folyósításával kapcsolatosan felszámított egyszeri díj, amely a hitel felvevőjét terheli.
folyószámla Olyan számla, amelyen magánszemélyek és vállalkozások pénzügyi tranzakcióit bonyolítják le. Folyószámla-szerződéssel jön létre.
forfetírozás A szállító exportkövetelését egy pénzintézetnél (forfetőr) leszámítoltatja, lemondva az őt illető követelésekről a forfetőr javára, aki egyúttal a követeléssel járó kockázatokat is átvállalja, vagyis visszkereseti jogáról lemond.
forgatmány Forgatható értékpapír tulajdonosának nyilatkozata az értékpapír egy részének vagy egészének továbbadásáról, forgatásáról.
forrás adó Az osztalékjövedelem, a bérleti díj, az ingatlanértékesítésből származó bevétel, az ingó vagyontárgy eladásából befolyt összeg, az árfolyamnyereség után fizetett adó, melynek mértékét jogszabály határozza meg. A fenti jövedelmeket különadózó jövedelmeknek is nevezik emiatt, hiszen nem a sávos adókulcsokat alkalmazzák rájuk.
futamidő Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az adósnak a kölcsönt vissza kell fizetnie.
futures Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés. Ezzel szemben a forward kereskedésről, amelynek feltételeit a felek külön rögzítik.
függő kötelezettségvállalás Valamilyen esemény jövőbeni bekövetkezéséhez kapcsolódó kötelezettség (pl. garancia-, kezességvállalás).
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt