Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
bank A bank pénzügyi szolgáltató, hiteleket nyújt és betéteket gyűjt. A banki tevékenység engedélyhez kötött, Magyarországon az engedélyeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF) adja ki.
bankbetét Biztos, kiszámítható hozamú befektetési formák. A lejárati idő előtti visszafizetés a kamat elvesztésével jár. 
bankcsőd Azt jelenti, hogy a bank saját tőkéje nem elég az ügyfelek betéteinek visszafizetésére.
banketika Bankok alkalmazottai által belső szabályzatokban és nemzetközi megállapodásokban rögzített etikai normák, amelyek az ügyfelekkel való kapcsolatot szabályozzák
bankfelügyelet A belföldi pénzintézetek működésének törvényességét felügyelő intézmény. Magyarországon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el a feladatot.
bankgarancia A bankgaranciát bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve például a számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bank szerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. 
bankkártya A bankkártya a kibocsátó által a kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott, általában plasztiklap formájú fizetési eszköz, amelyet a kártyabirtokos áruk és szolgáltatások ellenértékének számlapénzzel illetve hitelből történő kifizetésére, készpénz felvételére és befizetésére, illetve egyéb műveletekre (pl: átutalás, egyenleglekérdezés) használhat azokon az ATM- és POS-berendezéseken, amelyeken szerepel a kártyán látható védjegy.
bankközi betét Bank által másik banknál elhelyezett betét.
bankközi piac Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.
bankszámlapénz A pénz egyik megjelenési formája, a bankkal szemben fennálló folyószámla-követelések összessége.
bankügylet Bankügyletnek hívjuk a banki szolgáltatásokat, a számlavezetést, a betételhelyezést, ide értve többek között a pénzforgalmi szolgáltatásokat, a hitelezést, stb.
bankváltás Olyan fogyasztási döntés, amelynek következtében a fogyasztó egy pénzügyi szolgáltatást a jövőben nem jelenlegi, hanem egy másik szolgáltatótól vesz igénybe.
Bázel II A bankok tőkemegfelelésével kapcsolatos második, Bázelben született, 2007. január 1.-jétől hatályos megállapodás.
bázispont 0,01 egység.
befagyott számla Olyan számla, amelyhez tulajdonosa nem fér hozzá. Több eltérő oka lehet: pl. 1. a kötelező azonosítás elmaradása miatt nem engedi a hozzáférést a hitelintézet, 2. a hitelintézet likviditási problémája.
befektetés A megtakarítás másik oldala – az a cél amire a megtakarításunkat felhasználjuk, annak érdekében ,hogy többlet jövedelemre, hozamra tegyünk szert. A befektetéssel olyan pénzügyi lehetőséget / eszközt keresünk, amelyik növekszik, vagyis hozamot hoz.
befektetési alapkezelő Befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep.
befektetési alapok A befektetési alapok olyan, törvény által szigorúan szabályozott konstrukciók, amelyek befektetők pénzét befektetési jegyek által összegyűjtve, képzett portfolió kezelő szakemberek irányításával befektetéseket valósítanak meg. 
befektetési hitel Rövid lejáratú, értékpapírvásárláshoz nyújtott hitel, amikor a hitelező is részt vesz az értékpapír-ügylet lebonyolításában.
befektetési jegy Befektetési alapnál elhelyezett megtakarításért kapott dematerializált értékpapír.
befektetési szolgáltató Más néven bróker, aki befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző társaság. Ide tartozik az értékpapír-kereskedő, az értékpapírbefektetési társaság és az értékpapír-bizományos.
befektetési tanácsadó Az a pénzügyi szakember, aki segítséget nyújt számunkra, hogy a megtakarított pénzünket a legideálisabb befektetési formában tarthassuk. Nagyobb kereskedelmi bankok, és erre a tevékenységre szakosodott tanácsadó cégek és biztosító társaságok is adnak ilyen jellegű pénzügyi tanácsokat.
befektetési vállalkozás Olyan vállalkozás, amely tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt vagy befektetési tevékenységet végez.
befektető Természetes vagy jogi személy, aki saját - vagy megbízás alapján más - pénzét a kibocsátóval vagy a befektetési szolgáltatóval kötött szerződés alapján - a későbbi nyereség reményében - kockáztatja.
behajthatatlan követelés Olyan követelés, amelyet az adós elismert, de kifizetése belátható időn belül nem valószínű.
békéltető testületi eljárás A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében.
benchmark Küszöbszám, viszonyítási alap, amely lehetővé teszi eltérő dolgok összehasonlítását vagy mérését. Stratégiai tervezésnél a számszerűsített cél, amelyet el kell érni.
bennfentes személy Olyan személy, aki a tőzsdén forgalmazott értékpapír árfolyamára vonatkozóan olyan információkkal rendelkezik, amelyet a piaci szereplők nem ismernek (például a vállalat vezetősége). A bennfentesség feltétele, hogy az illető tudatában legyen az információ bennfentes jellegének.
bérbeadás Használat jog díj ellenében meghatározott időszakra vonatkozó átengedése.
bérleti díj Az az összeg, ami az ingóság vagy ingatlan tulajdonosát a használat és haszonszedés jogának ideiglenes átengedésért rendszeresen megilleti.
bérleti díj kaució A bérleti szerződés megkötésekor átadott pénzösszeg, amely a bérleti időszak alatt a bérelt tárgyban a bérlő által okozott károkat hivatott fedezni. A szerződés lejártakor visszajár. 
betétbiztosítás Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által a magyarországi bankokban, illetve ezek külföldi fiókjaiban elhelyezett névre szóló betétek, kötvények és letéti jegyek után legfeljebb 100.000.- euro értékig nyújtott garancia, amelyet a betéttulajdonos részére a pénzintézet fizetésképtelensége esetén az Alap kifizet. Az OBA szolgáltatásait tagintézményei részére nyújtja, a felmerülő kifizetéseket a tagdíjból, illetve szükség esetén pótlólagos befizetésekből finanszírozza.
betéti kártya (debit card) Ez a kártya bankszámlához kapcsolódik. A kártya birtokosa a bankszámláján lévő összeg erejéig vehet fel készpénzt, vásárolhat, töltheti fel előre fizetett kártyáját vagy indíthat átutalást. A bank minden egyes művelet ellenértékével automatikusan megterheli a kártyabirtokos számláját. Kapcsolódhat a számlához folyószámlahitel is, amely megemeli a felhasználható összeget.
betéti társaság (Bt) Olyan társasági forma, amelyet Magyarországon tetszőleges jegyzett tőkével legalább két személynek lehet alapítania. A beltag teljes vagyonával felel a keletkező kötelezettségekért, a kültag csak vagyoni betétje mértékéig.
Beva A befektetők védelmét a befektetési szolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek által létrehozott Befektető-védelmi Alap (Beva) garantálja. A Beva védelemkorlátja ügyfelenként és befektetési szolgáltatónként legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizet ki kártalanítást. Az alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.
bianko Kitöltetlen okmány, amely lehet csekk, váltó stb.
BIN kód Bank Identification Number, azaz bankazonosítási szám, amely a bankkártyán található számsor első hat számjegye.
birtokba adás Azt az eljárást jelenti, amely során az ingatlan – többek között a kulcsok átadásával – fizikailag is a vevő birtokába kerül, és amely időponttól kezdve a vevő az ingatlant szabadon használhatja, eltérő rendelkezés hiányában viseli a kárveszélyt és az ingatlan terheit.
biztonsági szál (pénzben) Bankjegyek eredetiségének igazolását szolgáló megkülönböztető jelzés, amelyet sérülés nélkül nem lehet eltávolítani.
biztosíték Azok az ügyfél szerződésében és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt vagyontárgyak, vagyonelemek vagy egyéb fedezetek (például készfizető kezesség), amelyek arra szolgálnak, hogy biztosítsák, hogy az adós teljesíti a hitelszerződésből eredő kötelezettségeit, vagy nemteljesítés esetén a bank a kihelyezett kölcsön összegéhez hozzájusson.
blue chip papír Eredetileg a legstabilabb és legnagyobb (ezért elvileg legkisebb kockázatú) részvénytársaságok részvényeit nevezik így. A magyar tőzsdén például a Mol, az OTP, a Richter és az Egis részvényeit sorolják ide.
bróker Tőzsdeügynök, aki ügyfelei részére teljesít megbízásokat. 
bruttó árfolyam Felhalmozott kamatokat is tartalmazó árfolyam (például kötvényeknél).
bruttó elszámolási rendszer Átutalási rendszer, amelyben a pénz vagy értékpapír átutalások résztvevők közötti kiegyenlítésére tételenként kerül sor.
BUBOR Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti, bankközi, referencia jellegű kamatláb.
BUX A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe. A piac mozgását mutatja. Valós időben, 5 másodpercenként kerül kiszámításra az aktuális piaci árak alapján. Az index bázisa 1991. január 2.-án 1000 pont, míg hivatalos publikálása 1995. január 1 óta történik. Az index kosarába kerülő részvények súlyának meghatározásakor a tőzsde a világon az elsők között tért át 1999. októberétől a tisztán kapitalizációs súlyozásról a piacon ténylegesen forgó állományt jobban megragadó közkézhányad alapú súlyozásra. A BUX index teljesítményindex, ennek megfelelően a kosárban szereplő részvények osztalékfizetésekor a kifizetett osztalék összege az adott részvénybe visszaforgatásra kerül. Az index létrehozásának célja egy olyan mutatószám megalkotása volt, amelynek értékváltozásai következtetni engednek a piac aktuális állapotára, illetve az uralkodó árfolyammozgások arányára és nagyságára. 
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt